Kinesiska turister är också turister

september 4, 2018 Cimple Marketing

”Kinesiska turister ökar…”. Det skrivs mycket om kinesiska turister i media och en sammanställning visar att det skett en stor ökning av artiklar de senaste åren. År 2010 innehöll 77 artiklar ordet ”kinesiska turister”. 2018 (fram tills augusti) har det skrivits 376 artiklar i ämnet.

Det ökade intresset är dock inte obefogat eftersom konsumtionskraften från den kinesiska målgruppen kommit att utgöra en t.o.m avgörande del inom vissa svenska branscher. Detta har också lett till att allt fler företag specifikt börjat att kommunicera mot den för deras del viktiga konsumtionsgrupp. Ett problem har dock varit att skillnaden i kommunikationen känts för stor och att satsningarna blivit för påkostade.
Antal artiklar i svensk media som nämner ordet ”kinesiska turister” mellan 2005 och augusti 2018

En ny konsumtionsgrupp som kommit att dominera

Att kommunicera mot kinesiska konsumenter är annorlunda. Förutom avgörande kulturella och språkliga skillnader finns även en hel unik uppsättning av inhemska kinesiska digitala kanaler som växt fram på grund av att socialmedia jättarna ”i väst” helt har blockerats.

➤ Läs mer: En snabbguide till Kinas digitala landskap

Det är därmed inget märkvärdigt att företag blivit tvungna att utforma en specifik ”Kina-strategi” för även mindre satsningar mot målgruppen. Något som i slutändan visat sig blivit mer komplicerat än vad man kanske initialt trott. Exempelvis är det vanligt att man behöver ett kinesiskt ”business license number” för att kunna öppna en ny kinesisk socialmedia kanal, något endast ett fåtal svenska företag har.

En kund är alltid en kund

Konsumentvaror

Med tanke på köpkraften så är det specifika extraarbete som företag lägger på sin kommunikation mot kinesiska målgrupper inte anmärkningsvärd – men en aspekt som orsakar onödiga bekymmer är att företag fortfarande ser kinesiska kunder som en helt frånskild konsumentgrupp som skiljer sig markant från övriga målgrupper.

Det är lätt att göra misstaget att kategorisera varje kinesisk målgrupp som en specifik kinesisk målgrupp. Helt isolerad från liknande målgrupper som inte är Kinesiska. Tänk exempelvis målgrupperna ”kinesiska bilintresserade” och ”bilintresserade”.

Företag lägger för stor vikt på att det är en ”kinesisk målgrupp” och komplicerar därmed sin kommunikation. Faktum är att specifika kinesiska målgrupper troligen har mer gemensamt med liknande målgrupper i väst än andra kinesiska målgrupper i stort.

Utöver det är Kina en snabbt växande marknad där en ständig internationalisering utjämnar sådana kraftiga nationella skillnader.

I takt med att de kinesiska målgrupperna blir allt mer betydande så är det viktigt för företagen att inte snurra sig in på ”planeten Kina”. Trots att skillnaderna kan kännas massiva så handlar det i slutändan om människor som tar rationella köpbeslut. Inget annat.

Företagen bör därför vidareutveckla och anpassa sin nuvarande marknadsstrategi, snarare än att skapa en helt ny. För trots att man inleder sin ”Kina-satsning” så är det precis lika viktigt att ta hänsyn till samma faktorer som vid sin kommunikation med övriga målgrupper. Att utgå från en tydlig strategi och vad målgruppen faktiskt efterfrågar.

Är ert företag intresserade av att börja vända sig mot den kinesiska marknaden?

Kontakta oss på Cimple Marketing så berättar vi mer hur ni kommer igång

,